Utställarnyhet: Över 100 intraorala scanners till Folktandvården

Flera Folktandvårder i Sverige ligger långt fram inom tandvården när det konventionella avtrycket nu ersätts med digital teknik, bland annat Folktandvårderna i Västerbotten, Västernorrland, Halland, Skåne, Östergötland och Stockholm – och det är med stor glädje och  stolthet vi kan meddela att alla dessa valt oss på Unident som samarbetspartner och leverantör till sina intraorala scanners. Dessutom levererar, installerar, utbildar och supportar vi löpande digital avtryckstagning på privata kliniker runt om i hela Sverige.

Läs mer här>>

Boka tid med en scannerexpert på Swedental
Under Swedental har du i vår monter bl a möjlighet att lära dig mer om digital avtryckstagning av Amin Hüseynov från 3Shape, en riktig expert i ämnet. Du kan välja om du önskar en specifik demonstration av 3Shape TRIOS Scanner eller i någon av programvarorna: Implant Studio, Orthodontics eller Design Studio.

Boka tid här>>

 

Varmt välkommen till vår monter B05:12 på Swedental på Svenska Mässan i Göteborg!