Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Swedental

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Malin Magnusson, Försäljningsansvarig, 031-708 8024, [email protected]
Anders Persson, Affärsansvarig, 031 708 85 53, [email protected]