Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Swedental!

Maria Sterner, affärsansvarig
E-post: maria.sterner@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 35

Anna Sandström, projektledare
E-post: anna.sandstrom@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 41

Maria Nilsson, försäljningsansvarig
E-post: maria.nilsson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 79

Jenny Olsson, projektkoordinator
E-post: jenny.olsson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 83 41

Joacim Widlund, Monterservice/After Sales
E-post: joacim.widlund@svenskamassan.se
Tel: +46 (31) 708 81 46

International Sales

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk

Tyskland, Österrike och Nederländerna
Alexander Zielke
SvenskConsult
Postfach 1505
65800 Bad Soden, Germany
Tel: +49 1733 189 237
E-post: svenskconsult@t-online.de