Premiumbokning inför Swedental 2021

Boka här

Premiumbokningen inför Swedental 2021!
Det är en extraordinär situation som nu råder men vi har i samråd med våra medarrangörer beslutat att vi genomför premiumbokningen inför 2021 såsom vi gjort tidigare år.

Den 17-19 november 2021 arrangeras Odontologisk Riksstämma & Swedental på Stockholmsmässan. Vi fortsätter med det bokningsförfarande som genomförts de tre senaste åren där utställare kommer att erbjudas tre faser för monterbokning och där varje period har olika prisbilder.

Fas 1: Premiumbokningsfasen startar den 4 juni kl 10.00 och är öppen fram till den 3 september. Utställare som bokar över 50 kvm har möjlighet att anmäla sig under denna fas. Monterhyran vid bokning under denna period är 1 825 kr/kvm (ordinarie monterhyra är 1 980 kr/kvm) samt ett premiumbokningstillägg på 10 000 kr.

Utställare anger sina önskemål om monterstorlek och placering i A-hallen (dvs samma hall som 2019) i ett webbformulär på www.swedental.se som öppnas upp kl. 10.00 den 4 juni. När premiumbokningen stänger den 2 september så påbörjar vi utplaceringen av utställare baserat på de önskemål som angivits i formuläret. Vi börjar då rita upp mässan utifrån allas önskemål för att göra layouten så optimal som möjligt för så många som möjligt.

Fas 2: Boka tidigt fasen är från den första mässdagen på Swedental i november, d.v.s. den 11 november tom 31 december 2020 och är då öppen för samtliga utställare oavsett monterstorlek. Under denna period så är kostnaden för ett deltagande 1 825 kr/kvm jämfört med ordinarie pris på 1 980 kr/kvm.

Fas 3: Ordinarie monterbokning sker från och med den 1 januari 2021 och kostnaden för ett deltagande är då 1 980 kr/kvm.

I samtliga faser så betalar samtliga utställare utöver monterhyran en Expostartavgift på 7 995 kr där Expoleads och Expototal tillkommer. Mer information finns här » Nytt inför 2021 är att det även tillkommer miljöavgifter: 1-15 kvm 95 kr/monter, 16-49 kvm 295 kr/monter och >50 kvm 995 kr/monter.

Vi ser fram emot Nordens största och viktigaste mötesplats för dentalbranschen! Är ni intresserade av att delta som utställare på Swedental kontakta gärna:

Anders Rudestad på: anders.rudestad@stockholmsmassan.se eller 08-749 41 03
alternativt Maja Eklund på maja.eklund@stockholmsmassan.se eller 08-749 42 32

Varmt välkomna som utställare på Swedental 2021!
Med vänliga hälsningar, Projektteamet för Swedental

Anders Rudestad, Projektledare
Aasa Goulin, Projektsäljare

Swedental

Premiumbokning

2021