Utställarartikel: Praktikertjänst breddar konceptet och öppnar upp för fler karriärmöjligheter inom bolaget

Praktikertjänst vill vara det självklara valet för alla tandläkare som vill arbeta privat. Därför lanserar bolaget nu PTJ Dental, en ny verksamhetsform inom Praktikertjänst där alla tandläkare går in som anställda, utan att bli aktieägare med ansvar för en verksamhet.

De tandläkare som börjar jobba på en av verksamheterna som ingår i PTJ Dental kommer till stor del själva kunna påverka inom vilket område de vill utvecklas. Det kan handla om allt från ledarskap till odontologi eller forskning.

De verksamheter som ska drivas inom PTJ Dental kommer huvudsakligen att vara större kliniker med flera verksamma tandläkare och de ska kunna verka inom allmäntandvård, specialisttandvård eller akuttandvård. Mottagningarna kommer att finnas i både glesbygd och i storstadsområden. PTJ Dental satsar också på tillväxt genom uppköp av externa bolag.

Det som knyter samman samtliga tandvårdsverksamheter inom Praktikertjänst är att vi håller högsta odontologiska kvalitet. Vi strävar också alltid efter att ge våra patienter bästa möjliga bemötande. Vi är därför stolta att i åtta år på raken haft branschens nöjdaste patienter enligt Svenskt kvalitetsindex.

De mottagningar som idag ingår i PTJ Dental är Tandvården Sergel, Cityakuten Tandvård, Danakliniken och Kungsgatan 48. Samtliga i Stockholm.

Är du intresserad att börja arbeta på en verksamhet inom PTJ Dental eller att sälja ditt bolag till PTJ Dental skicka ett mejl till ptjdental@ptj.se