Tandvårdens stora utmaningar diskuteras

Befolkningsutvecklingen leder till ett förändrat behandlingspanorama när fler blir allt äldre och har kvar sina egna tänder.

– Samtidigt råder stor brist på tandläkare utanför storstäderna. Det är en av utmaningarna för svensk tandvård, säger Tandläkartidningens chefredaktör Hilda Zollitsch, som leder ett panelsamtal om framtidens tandvård  på Odontologiska Riksstämman.

Befolkningsutvecklingen och tandläkarbristen är två stora utmaningar för tandvården och samhället och också ämnet för seminariet ”Hur ska framtidens tandvård se ut?”. Panelsamtalet, där utredare, beslutsfattare och sakkunniga samtalar om framtidens utmaningar och hur dessa kan tacklas, ingår i programmet på torsdag 15 november. Förskjutningen i ålderspyramiden – många nyanlända och ett större antal äldre äldre – i kombination med bristen på tandvårdspersonal, inte minst tandläkare, är några faktorer som innebär stora utmaningar under lång tid framöver.

– Det är väl känt att en ojämn tillgång till tandvård ger ett ojämlikt tandhälsomönster i befolkningen, säger Hilda Zollitsch, chefredaktör på Tandläkartidningen, som tillsammans med specialisttandläkare Maria von Beetzenhåller i seminariet.

Hur man kan skapa en jämlikare tandvård och tandhälsa är en viktig samhällsfråga, menar hon:

– Med paneldiskussionen vill vi belysa problemen och möjligheterna genom att ta pulsen på både beslutsfattare och sakkunniga. Hur ska framtidens tandvård kunna möta de stora utmaningar som väntar?

Vilka politiker som kommer att delta är inte helt klart. En orsak till osäkerheten är det rådande politiska läget där ännu ingen ny regering finns på plats. Bland övriga paneldeltagare märks tandvårdsutredaren Veronica Palm, Sofia Wallström, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, samt företrädare för både offentlig och privat tandvård.

– Vi hade ju hoppats få till exempel en nytillträdd minister eller utskottsordförande som deltagare men det är alltså högst oklart vilka som hamnar var, konstaterar Hilda Zollitsch.
– Men vi tror att det blir ett vitalt och intressant samtal med den här kunniga panelen även utan politiker.