Seminarier 2018

Odontologisk Riksstämma 2018

Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 tar därför ett helhetsgrepp på digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Få fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik. Under våren får alla utställare ett erbjudande att sponsra delar av det vetenskapliga programmet.

Konferensprogrammet består av ungefär 60 seminarier.

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka konferensen – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

Seminarieprogrammet uppdateras kontinuerligt – se det här >>