Röster om Swedental

2018 noterades 13 346 dagsbesök på Swedental och många utställare var väldigt nöjda med sitt deltagande. Läs besökarrapporten för Swedental 2018>>

Röster från utställare

”Det bästa med Swedental är alla spännande möten – här träffas både branschleverantörer och tandvårdspersonal under väldigt avslappnade former. Förutom att knyta viktiga kontakter för framtiden träffar vi kollegor i branschen och utbyter erfarenheter. Självklart kommer vi tillbaka nästa gång!”
Tobias Seger, HR-chef, Colosseum Smile

”Vi vill satsa på digitalisering av tandläkarkliniken – för oss är det alldeles underbart att vara här på mässan och få diskutera våra kunders utmaningar. Självklart är mässan ett bra säljtillfälle för oss.”
Fredrik Paulsson, VD, Unident

”Swedental är en självklarhet för oss sedan många år tillbaka, det är ju största sammankomsten för branschen. Vi har haft många besökare i vår monter och knutit några nya kontakter, precis som vi brukar. Vi känner oss nöjda med vår medverkan”
Jan-Åke Österlund, Mässansvarig, Dab Dental

”Vi ser det som en stor möjlighet att finnas med så här. Det är ett jätteviktigt tillfälle för oss att en gång om året få visa upp all vår samlade kraft.”
Gunilla Swanholm, Ordförande, Sveriges Folktandvårdsförening

Röster från besökare

”Swedental är en självklarhet att besöka. Det är den stora mötesplatsen för tandvård, ingen tvekan om det. Det är jätteviktigt att vara här! En fantastisk möjlighet med ett brett och väldigt högkvalitativt utbud av föreläsningar. För att hänga med i tandvården idag, även i den politiska debatten, är det viktigt att vara här. Dessutom har jag fått nya kontakter jag kommer använda mig av”
Yvonne Nyblom, Ordförande, Sveriges Tandhygienistförening

”Här på Swedental finns det alltid några nya produkter som är intressanta. Det är mycket att titta på! Jag har gått på massor av föreläsningar, mest om vetenskapliga rapporter, då får man senaste nytt. Jag håller ju på med lite forskning själv. Sedan tycker jag Future Lab var väldigt spännande”
Anita Alm, Specialisttandläkare, Folktandvården Västra Götalandsregionen

”Jag är på Swedental på grund av föreläsningarna och utställningen. Jag har tittat på maskiner vi tänker att vi ska köpa in som jag visste var här. Jag hoppades också att jag skulle bli intresserad av fler produkter än de jag kände till, och så blev det.”
Åke Hammarstrand, Klinikchef, KlaraLab Folktandvården Värmland

”Jag är väldigt nöjd med mitt besök på Swedental. Det är första gången jag besöker mässan och det har varit väldigt lärorikt och roligt. Jag har hittat mycket nytt material, nya lösningar och nya kontakter.”
Soghra Karimi Khoob, Tandhygienist, Tandvårdshörnan

Medverka på Swedental

Läs mer om att ställa ut