Nu kan du registrera dig på kongressen

Seminarier 2018

Odontologisk Riksstämma 2018

Det bästa stället att nätverka på

Välkommen till Odontologisk Riksstämma och Swedental på Svenska Mässan den 14-16 november. Det är här alla samlas för att lära av varandra! Sist hade vi över 5 200 delegater på kongressen och 215 utställare på Swedental i Göteborg. Här hittar du precis allt under samma tak, under tre högintensiva och fokuserade dagar.

Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 tar därför ett helhetsgrepp på digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Få fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik. Under våren får alla utställare ett erbjudande att sponsra delar av det vetenskapliga programmet.

Seminarieprogrammet består av ungefär 60 seminarier. Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka kongressen – som ser ut att bli den mest spännande hittills! Seminarieprogrammet uppdateras kontinuerligt – se här >>

Anmäl dig redan nu!

Nu kan du registrera dig och ditt team till det vetenskapliga programmet på Odontologisk Riksstämma och Swedental. Anmälan är öppen 15 augusti till 31 oktober. Till registreringen >>