Odontologisk Riksstämma 2018

Odontologisk Riksstämma 2018

Det bästa stället att nätverka på

Här hittar du precis allt under samma tak, under tre högintensiva och fokuserade dagar. Det är här alla samlas för att lära av varandra!

Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 tog därför ett helhetsgrepp på digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Här gavs möjlighet till fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik.

Seminarieprogrammet 2018 bestod av ungefär 70 seminarier. Se dem här >>