Odontologisk Riksstämma 2018

Digitalisering – framtiden för tandvården.

Odontologisk Riksstämma 2018

Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 tog ett helhetsgrepp om digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Här fick deltagarna fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik.

Seminarieprogrammet 2018 bestod av ungefär 70 seminarier. Se dem här >>