Om Swedental

Viktig info: Riksstämman 2020 genomförs digitalt – Swedental ställs in.

Viktig info: Riksstämman 2020 genomförs digitalt – Swedental ställs in.

Ingenting slår det verkliga mötet

Ingenting slår det verkliga mötet. Särskilt inte i dentalbranschen. Vid det senaste mötet i Göteborg registrerades 13 346 besök och Odontologisk Riksstämma hade 4 202 delegater. Som Nordens tveklöst största mötesplats för alla som arbetar inom tandvårdssektorn är Swedental därför ett måste. Odontologisk Riksstämma och Swedental erbjuder ett gyllene tillfälle för hela tandvårdsteamet att samlas och träffa leverantörer i ett professionellt sammanhang.

Yrkesverksamma i dentalvården står inför allt större utmaningar och möjligheter än tidigare. Inte minst i samband med den utökade digitaliseringen av både vården och samhället i stort samt kravet på hållbarhet. Här träffar du kollegor i branschen och får en glimt av framtiden – med stort fokus på aktuella ämnen. Swedental innebär också en unik möjlighet att träffa gamla vänner och kollegor, och att stifta nya bekantskaper.

Odontologisk Riksstämma

Tema: Hållbar tandvård

Begreppet ”hållbar utveckling” hörs dagligen i olika sammanhang och är en stark trend i diskussioner om vår gemensamma framtid. Det handlar om att miljö, ekonomi och människor ska hålla. Vad detta begrepp innebär mer konkret för tandvården, är huvudtemat för nästa års Riksstämma i Göteborg. Hur kan en verksamhet som redan kommit långt i hållbarhetsarbetet komma ännu längre?