Odontologisk Riksstämma och Swedental

Nordens tveklöst största mötesplats för dentalbranschen på Svenska Mässan, 11-13 november 2020

Ingenting slår det verkliga mötet

Ingenting slår det verkliga mötet. Särskilt inte i dentalbranschen. Vid det senaste mötet i Göteborg registrerades 13 346 besök och Odontologisk Riksstämma hade 4 202 delegater. Som Nordens tveklöst största mötesplats för alla som arbetar inom tandvårdssektorn är Swedental därför ett måste. Odontologisk Riksstämma och Swedental erbjuder ett gyllene tillfälle för hela tandvårdsteamet att samlas och träffa leverantörer i ett professionellt sammanhang.

Yrkesverksamma i dentalvården står inför allt större utmaningar och möjligheter än tidigare, inte minst i samband med den utökade digitaliseringen av både vården och samhället i stort. Här träffar du kollegor i branschen och får en glimt av framtiden – med stort fokus på ämnen som berör digitalisering i branschen. Swedental innebär också en unik möjlighet att träffa gamla vänner och kollegor, och att stifta nya bekantskaper. Välkommen 11-13 november 2020 på Svenska Mässan!

Se våra seminariepunkter från 2018 

Odontologisk Riksstämma

Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 bestod av cirka 70 seminarier och tog ett helhetsgrepp på digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Deltagarna fick fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik.