Odontologisk Riksstämma och Swedental

Nordens tveklöst största mötesplats för dentalbranschen på Svenska Mässan, 11-13 november 2020

Ingenting slår det verkliga mötet

Ingenting slår det verkliga mötet. Särskilt inte i dentalbranschen. Som Nordens tveklöst största mötesplats för alla som arbetar inom tandvårdssektorn är Swedental därför ett måste.

Odontologisk Riksstämma och Swedental erbjuder ett gyllene tillfälle för hela tandvårdsteamet att samlas och träffa leverantörer i ett professionellt sammanhang.
Yrkesverksamma i dentalvården står inför allt större utmaningar och möjligheter än tidigare, inte minst i samband med den utökade digitaliseringen av både vården och samhället i stort. Här träffar du kollegor i branschen och får en glimt av framtiden – med stort fokus på ämnen som berör digitalisering i branschen.
Swedental innebär också en unik möjlighet att träffa gamla vänner och kollegor, och att stifta nya bekantskaper.

Vid det senaste mötet i Göteborg, drog Swedental det näst högsta besökarantalet i hela sin 42-åriga historia; totalt registrerades 14 390 besök. Dessutom var Odontologisk Riksstämma fullbokad med 5 200 delegater. Ytterligare bevis på att ingenting slår ett live-event!

 

Se våra seminariepunkter från 2018 

Odontologisk Riksstämma

Odontologisk Riksstämma
Digitalisering – framtiden för tandvården

Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Riksstämman 2018 tar därför ett helhetsgrepp på digitaliseringen; från metoder och material till människor och maskiner. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt? Få fortbildning för hela teamet, med fokus på vetenskap och klinik. Under våren får alla utställare ett erbjudande att sponsra delar av det vetenskapliga programmet.

Seminarieprogrammet består av ungefär 60 seminarier.

Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka kongressen – som ser ut att bli den mest spännande hittills!