Produktgrupper

Detta visas på mässan:

• Arbetsgivare, rekrytering
• Ekonomi och administration
• Farmaceutiska produkter
• Förbrukningsartiklar
• Handinstrument
• Hygienartiklar
• Intresseorganisationer
• Implantat
• Inredning för klinik och laboratorium

• Journal, kontors- och datahjälpmedel
• Konsulttjänster
• Skydds- och arbetskläder
• Tandtekniska arbeten
• Tandteknisk utrustning
• Tandtekniska förbrukningsartiklar
• Utrustning för klinik och praktik
• Övrigt