Besökarsuccén upprepar sig

98% av besökarna tycker att affärsnyttan med Swedental är god eller mycket god

98% av besökarna tycker att affärsnyttan med Swedental är god eller mycket god

På Swedental och Odontologisk Riksstämma möter du dina kunder i ett sällsynt gynnsamt affärsklimat. Mässan och konferensen är den svenska tandvårdens främsta forum för inspiration, utveckling och sociala möten. Här träffas alla i branschen för att ge och få en aktuell bild av forskning, produktnyheter och framtid med målet att göra den svenska tandhälsan till den bästa i världen.

Förra gången ökade besökssiffran med 25% och 14 390 dagsbesök noterades på Swedental. Det är den näst högsta besökssiffran i mässans 42-åriga historia och allt pekar på att succén upprepar sig i Göteborg igen och många företag har redan bokat sig för i år.

Siffror om förra mässan

98% av besökarna ansåg att affärsnyttan av besöket var godkänt,
bra eller mycket bra

90% av utställarna ansåg att affärsnyttan av att ställa ut var godkänd,
hög eller mycket hög

93% av utställarna bedömde besökarkvaliteten som godkänd, hög eller
mycket hög

93% av utställarna var nöjda med resultatet av sitt deltagande

96% av besökarna uppgav att de planerade att besöka nästa Swedental
i Göteborg

65% av besökarna planerade köp ett år efter mässan

 

Besökargrupper

Besökarna har bland annat följande befattning
Tandläkare
Tandsköterska
Tandhygienist
Tandtekniker