Världens smartaste tandklinik

Den digitala tandvården tog plats!

Världens smartaste tandklinik visades på Swedental

Världens smartaste tandklinik byggdes upp och visades på Swedental 2018 – en spegling av Folktandvården Idun i Västerbotten. Kliniken i Västerbotten har som uppdrag att med hjälp av digitala hjälpmedel förbättra och utveckla arbetssätt, så att både patient och medarbetare upplever ett mervärde. Här kommer digitalisering genomföras fullt ut och arbetssätt och metoder kommer att optimeras. Ambitionen är att kunna bedriva digital tandvård genom samtliga processer. Kliniken ska fungera som en testbädd för Folktandvården Västerbotten och tandvården generellt. Här kommer prövning av nya koncept och idéer genomföras för att sedan kunna införas på bred front, vid länets kliniker, eller förkastas efter genomförd testning.

Läs mer i artikeln här >>